Praktické odkladiště Malkielových myšlenek
______________________________________________________________________________

Typický blog za hranicí dobrého vkusu

______________________________________________________________________________

M 298.005

M 298.005

výrobce: Ganz Budapešť, Maďarsko, 1962