Praktické odkladiště Malkielových myšlenek
______________________________________________________________________________

Typický blog za hranicí dobrého vkusu

______________________________________________________________________________

EMU 49.001 TEŽ

EMU 49.001 TEŽ

výrobce: Ringhoffer Praha + Škoda Plzeň, 1930