Praktické odkladiště Malkielových myšlenek
______________________________________________________________________________

Typický blog za hranicí dobrého vkusu

______________________________________________________________________________

Jděte už do prdele s Hermanem!

27. října 2016 v 21:00 | Malkiel |  Sebrané spisy roztroušeného sklerotika
Troufám si tvrdit, že až do minulého týdne 99,9 % obyvatelstva naší země vůbec netušilo, že v zámoří v Kanadě žije jakýsi Jiří Brady. A světe div se, dnes jméno Jiří Brady plní titulní stránky novin a internetových informačních médií, i hlavní vysílací časy televizních a rozhlasových stanic.
Co se to stalo, že se tento neznámý člověk náhle stal celebritou? A to takovou celebritou, že se politici předhánějí v udělování vyznamenání, primátoři mu předávají klíče od "svých" měst a naše celebrity i pseudocelebrity se plamenně vyjadřují na jeho podporu.

Stalo se to, že se jeden český politik jménem Daniel Herman rozhodl, že pro svého vzdáleného příbuzného zařídí státní vyznamenání z rukou pana prezidenta. Je teď přece ministrem, tak proč neukázat svému vzdálenému příbuznému z velké daleké země, jakou moc má tady v té naší malé zemi.
Pan Herman tedy nelenil a zaslal žádost o přidělení vyznamenání panu Bradymu. Takových žádostí se v Kanceláři prezidenta republiky každoročně sejde několik set. Leč vlastních vyznamenaných je potom jen něco málo přes třicet. To se ovšem jedná o všechna vyznamenání. Řádů TGM, tedy těch, který měl údajně dostat pan Brady, se v posledních letech uděluje výrazně méně. Někdy tři, někdy pět. Ale minulý rok například pouze jeden. Hradní síto tudíž musí všechny ty stovky žádostí pořádně prosít. Žádost pana Hermana by tak mezi ostatními více než sedmi sty letošními žádostmi mohla snadno zaniknout a propadnout sítem. Herman se tedy rozhodl osobně zalobbovat u pana prezidenta. Jenže ouha. Kancelář prezidenta republiky rozhodla, že panu Bradymu nebude vyznamenání uděleno. Má na to svrchované právo a nemusí nikomu zdůvodňovat, proč bylo někomu vyznamenání uděleno a někomu ne.

Asi nemá cenu rozebírat jak, proč a za jakých okolností k tomu neudělení došlo. Máme totiž rozporuplné informace z obou stran. A není to ani podstatné. Státní vyznamenání není žádnou nárokovou záležitosti, na kterou by měl kdokoliv nějaké právo. Pan Brady prostě žádné vyznamenání nedostane. Stejně jako jej nedostane zbývajících deset milionů občanů naší země, či stovky tisíc krajanů žijících ve všech koutech naší planety. Vyznamenání prostě nebude a šmytec. To by soudnému a slušnému člověku mělo stačit.

Jenže mnozí lidé mají zřejmě rozdílné pohledy na to, komu by se měla státní vyznamenání udělovat a kdo by o tom měl rozhodovat. Navíc se to hodí do krámu lidem, kteří si zřejmě jako svůj životní cíl vytyčili hanobení a urážení prezidenta Zemana.
A proto byla spuštěna mediální bouře, která je naplněna dnes tak módními floskulemi o prokremelských agentech na Hradě, o spiknutí proti Západu, o podlézání čínským politikům, či dokonce o antisemitismu, neboť pan Brady je shodou okolností Žid.
Jeden ze "zarytých demokratů" se dokonce nechal slyšet, že by měl být pan prezident zbaven schopnosti vykonávat prezidentskou funkci. Opravdu zářný demokratický skutek. Takový ryze demokratický pokus o puč. A to vše kvůli jednomu starci, který nedostal vyznamenání slíbené jeho vykutáleným "synovečkem".
Zjevným vrcholem protiprezidentského tažení byla trapná akce umělců a zkrachovalých politiků v Show Jana Krause na TV Prima. Akce byla sice avizována jako oslava 28.října. Ve skutečnosti tam ovšem nepadlo téměř slovo o 28.říjnu, ale zato se tam hojně žvanilo proti zemanovi.
Zazněla tam též velmi silná slova o ohrožení demokracie v naší zemi. Bohužel jsem se nedozvěděl, čím je ta demokracie ohrožena? Jestli tím, že prezident neudělil někomu vyznamenání? Do budoucnosti by to zřejmě mělo znamenat, že od příště by měla být demokracie v našem státě zajištěna tím, že státní vyznamenání budou udělovat sami občané ve všeobecných volbách.

Do toho všeho byla samozřejmě též vhodně zakomponována postava dalajlámy, který byl některými kruhy vyzdvižen na úroveň jakési hypotetické světové celebrity.
Proto bylo panu prezidentovi okamžitě vyčteno, že se nesetkal s dalajlámou. A proč by měl? Dalajláma není nic jiného, než hlava jedné ze sekt vyznávající budhistické učení. Dalajláma nedělá nic jiného, než že vydává "moudrá" prohlášení. Jak říká můj kamarád, "takovejch moudrejch prohlášení ti za hodinu naseru celej kýbl".
Stejně tak se s dalajlámou nikdy nesetkala většina světových státníků a to včetně těch nejvýznamnějších. Ani britská královna se nesetkala s dalajlámou. Zatímco s čínským prezidentem se loni projížděla po Londýně ve zlatém kočáře. Podle logiky našich křiklounů by měla být okamžitě označena za čínskou prdelolezkyni, podobně jako to prohlašují o našem prezidentovi.
Co se týče nesmyslných poct dalajlámovi, tak v tomto směru v televizi doslova zaperlila tzv."blbá blondýna" Iva Pazderková, která s poněkud vyfetovaným výrazem velebila "Jeho Svatost" až do nebes. Aniž by ovšem zjevně vůbec tušila, proč jej vlastně velebí. Prostě dalajláma se má velebit, tak jej velebila. Jen zapomněla zakřičet do kamery "Free Tibet".
Leč nezapomněla se zmínit o "okupovaném" Tibetu.

Osobně mám proti panu Zemanovi taky určité výhrady. Leč mnohé z jeho kroků naopak zase schvaluji. A to aniž bych byl proruským či pročínským agentem. Pravda je ovšem taková, že prezident Zeman byl zvolen zcela demokraticky a to přímo občany tohoto státu. A pokud se to někomu nelíbí, má holt smůlu. Musí si prostě počkat na příští prezidentské volby a doufat, že tentokrát vyhraje jeho oblíbenec. A ne ječet jak postřelená svině při každém kroku pana prezidenta, který se mu zrovna nelíbí. Paradoxem je, že tito křiklouni se vždy vehementně ohánějí demokracií. Svými požadavky však své skutečně demokratické smýšlení vyvracejí.

Na závěr si ještě povězme něco o Jiřím Bradym, který podle našich médií "přežil" Terezín a Osvětim. O onom "strýčkovi", jehož má být Daniel Herman synovcem. Především pan Herman není žádným jeho synovcem. Dokonce není ani jeho pokrevním příbuzným. Je s ním spřízněn pouze vzdáleně přes manželku jeho bratra.
Co se týče "přežití" Terezína a Osvětimi, tak zde ja skutečná pravda asi taková. Jiří Brady byl v roce 1942 jako nezletilý 14letý chlapec židovského původu umístěn do chlapeckého domova L 417, tzv. "Kinderheimu" v terezínském židovském ghettu. Tedy žádný koncentrák. I když samozřejmě můžeme pochybovat o přívětivosti prostředí tohoto chlapeckého domova. Nebyl to však žádný vyhlazovací tábor s plynovými komorami, žádné esesácké uniformy. Chlapecký domov s vlastní samosprávou a s civilními vychovateli, byl umístěn v budově bývalé školy. Průměrný počet obyvatel "Kinderheimu" byl 40-50 chlapců. Jen pro zajímavost je třeba dodat, že za celou dobu existence chlapeckého domova tam nezemřel ani jediný jeho obyvatel.
Tam strávil dva a půl roku, až byl v září 1944 přesunut do německého pracovního tábora s názvem "AL Gleiwitz I" v Glivicích na území dnešního Polska. Je pravdou, že organizačně tento tábor sice spadal pod hlavní velení v táboře Auschwitz/Osvětim. Stejně jako 44 ostatních pracovních táborů či statků, rozesetých po celém území okupovaného Polska. Ale to je asi tak všechno. Opět žádné plynové komory. Byl to čistě pracovní tábor, jehož zhruba 1300 vězňů, včetně Jiřího Bradyho, pracovalo v Glivickém kolejovém depu na opravách železničních vozů pro říšské železnice. A to pouze 4 měsíce, od září 1944 do ledna 1945, kdy byl tábor před postupující východní frontou zrušen a jeho osazenstvo bylo transportováno směrem na západ. A právě při tomto transportu Jiří Brady utekl, čímž pro něho veškeré věznění skončilo.

Při vší úctě k utrpení židovského národa za II.světové války je však nutno připomenout, že netrpěli jen Židé. Trpěly i miliony lidí všech ras, národů i národností prakticky po celém světě. A miliony lidí též přišly o život. Ne každému se totiž podařilo po čtyřech měsících pobytu utéci z transportu z pracovního tábora, tak jako se to podařilo právě Jiřímu Bradymu.
Nechci nijak bagatelizovat fakt, že pan Brady přišel za války o oba rodiče i o sestru. Ale on sám dokázal jen to, že jako 17letý židovský mladík utekl z transportu a v roce 1951 se odstěhoval do Kanady. To je vše. Pro naší zemi nedokázal téměř nic. Kromě toho, že v roce 1990 uspořádal sbírku na nákup tiskařských strojů pro Lidové noviny, tedy pro čistě soukromý subjekt.
Nic z toho, ani jeho židovská národnost, však nezakládá nějaké automatické právo na udělení druhého nejvyššího státního vyznamenání Řádu TGM. Můj děda přežil skutečný koncentrák, stejně jako další desetitisíce vězňů a žádné vyznamenání za to nikdy nedostal. Holt neměl toho správného "synovce" ve vládě, tak o tom ani nikdy neuvažoval, že by mohl nějaké vyznamenání dostat. Upřímně řečeno, vyznamenání by měli dostávat spíš ti, kteří pracovní a koncentrační tábory nepřežili. A nebo ti, kteří sice přežili, ale přitom zachránili i jiné lidi. A ne ti, kteří utekli jen proto, aby zachránili pouze sami sebe. Za každý útěk vězně totiž vždy bývali potrestáni ti vězni, kteří zůstali.

Epilog:
V jádru je mi toho starého, již poněkud dezorientovaného pána poněkud líto. Je mi jej líto, protože jej ti "nejsprávňáčtější lidé" dnes vodí po Praze jako medvěda na řetězu a udělali si z něho zbraň proti prezidentovi, kterého ve své zapšklosti tak hluboce nenávidí.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Jan Jan | Web | 28. října 2016 v 7:38 | Reagovat

Konečně to někdo napsal super. Žádnýho Bradyho jsem nikdy neznal a dnes je z něj doslova modla. Prdel je ještě pěkný místo!

2 VendyW VendyW | E-mail | Web | 28. října 2016 v 10:13 | Reagovat

Každý má svou pravdu, media mají velkou sílu navádět myšlení lidí tam kam chce jejich vlastník. Nebudu rozebírat jestli se mi tvůj názor na věc líbí nebo nelíbí, v těch prapodivných kotrmelcích a aférkách které momentálně u nejvyššího probíhají a to ať vinou jeho hlídacího psa Ovčáčka nebo protokoláře Forejta či dosti zvláštní působení doposud vlastně "neutajeného" kancléře Mynáře neukazují zrovna dobře na to co prezident dělá. A v každém případě to je vcelku velká ostuda pro naší zemi protože se to už přelévá přes hranice, místo aby se to drželo pod smogovou pokličkou v naší zemi. Ale jako výsměch tomu velkému a pečlivému sítu mi připadá vyznamenání Dana Hůlky. Co dokázal on tak zářného za celý život aby dostal řád T.G.Masaryka? Jednu jedinou věc, že podpořil ve volbě prezidenta tu sebestřednou a velkohubou osobu která není schopná uznat svou chybu.....

3 Van Van | Web | 28. října 2016 v 12:24 | Reagovat

Dovoluji si souhlasit s tvým článkem. O existenci nějakého Bradyho, žijícího celý zbytek života někde v zahraničí, jsem se dozvěděla taky asi předevčírem. Hysterie, která se kolem normálního odmítnutí udělit metál (za co, proboha?), přesahuje všechna očekávání. To slavné šou na Primě, v pořadu Jana Krause, jsem viděla na video odkazu, které samozřejmě rotuje po fejsu jak horkej brambor. Žel, kvůli vlastnímu duševnímu klidu jsem nedokoukala dál než ke Kocábovi, tomu žvanilovi. Ale možná to zkusím projít celé.
U poloviny lidí mám dojem,že jen papouškují naučený formulář - Tibet je OK, Čína je hnus, Zeman je zrádce, Ovčáček je tlučhuba a hlásná trouba.
Mimochodem, zajímavé, že koho vysoce sere Čína a ohání se nedemokratickými principy, tak ten ani slovem nešpitne o Saudské Arábii, která má represe ke svým vlastními i nevlastním lidem daleko horší. Ropa je ropa, žejo.
Co se týká Hůlky, taky netuším, proč zrovna on. Skvěle zpívá a v muzikálech je jednička. Ale jinak nevím, co ještě udělal. Nicméně, pořád je to bližší než nějaký kanadský Čech, který přes dobrých šedesát let o Českou republiku ani nezakopl. Natož aby pro ni něco udělal.
Jinak, samotného pana Bradyho je mi taky trochu líto, nevím co mu ten blbec synovec (takzvaný, protože jediná sestra pana Bradyho zemřela jako bezdětná)nasliboval, ale takovou šaškárnu určitě ne. Počítám, že si pan Brady oddechne, až celý ten cirkus skončí a on se vrátí domů.
A Hermann, ten sráč, je kapitola sama pro sebe. Politik, který prohlásí, že Česká republika by měla být částí SRN, u mě skončil. (O jeho výletech ke kamarádům sudeťákům ani nemluvě). Ale tohle všechno je očividně v pořádku, kdyby něco podobného prohlásil Zeman, tak jeho odpůrci rozpoutají takové peklo na zemi, že by to nerozdejchal ani řadový občan této země. Ale to je u nás běžné, někdo může, někdo ne. Když jel do Číny na návštěvu Zeman, byla to téměř vlastizrada. Když tam jel o půl roku později Sobotka, nikdo ani nehlesl.

4 Malkiel Malkiel | 28. října 2016 v 13:59 | Reagovat

[1]: Díky.;-)

5 Malkiel Malkiel | 28. října 2016 v 14:23 | Reagovat

[2]: Pokud vím, tak hůlka není kandidován na Řád TGM, ale na medaili za zásluhy. Tato medaile je o dva stupně níž, než Řád TGM a je udělována lidem ve všech oborech lidské činnosti. Od roku 1995 byla udělena kromě jiných též desítkám zpěváků, skladatelů, herců či režisérů.
Osobně Hůlku taky nemám moc rád. Ale když nic jiného, tak u nás svým zpěvem aspoň pobavil spoustu lidí. Na rozdíl od Bradyho, který pro naši zemi a pro její lidi neudělal vůbec nic.
Ale hlavně je to rozhodnutí prezidenta, komu řád udělí. Sněmovna navrhuje, prezident. Taková jsou prostě pravidla. A je již od Havla takovým nepsaným zvykem, že každý prezident uděluje vyznamenání hlavně lidem, kteří jsou mu bližší.
Třeba takový Havel dával medaile hlavně svým kamarádům z disentu i z hospody a jejich rodičům. Třeba otci Michaela Kocába Alfrédovi Kocábovi, o kterém nikdo nikdy ani neslyšel.

6 Malkiel Malkiel | 28. října 2016 v 14:54 | Reagovat

[3]: Vendy, o Hůlkovi už jsem psal o patro výše v komentáři pro VendyW.
Jinak se určitě shodneme na tom, že Herman je extraordinérní sráč.
Ale ono se nic neděje náhodou. Je to jen další z pokusů "pražské kavárny" a jejich zámořských kamarádů, jak zdiskreditovat Zemana a pokud možno jej odstavit z funkce. Stejně jako už tu bylo rozdávání červených karet pro Zemana pracovnicí americké ambasády, či loňský humbuk a provokace ohledně v Zemanova vystoupení 17.listopadu na Albertově.
Prostě je to jen další pokus o malý český "majdan".
Jak už jsem psal, tak mám proti Zemanovi taky spoustu výhrad. Ale když se podívám na ten morální lidský odpad z řad politiků, umělců či všelijakých papouškujících aktivistů, který se proti němu vyhraňuje, tak v tomto případě jsem spíš na jeho straně.
Navíc teď vyplavávají na povrch fakta, že Kancelář prezidenta republiky nikdy ani neuvažovala o udělení státního vyznamenání Bradymu, neboť to ani nenahlásila Kanadě, jak by se to podle kanadských zákonů mělo udělat. Zeman tudíž nemohl před týdnem natruc Hermanovi své rozhodnutí změnit, jak je těmito křiklouny prezentováno.
Jinak jistě není bez zajímavosti, že při té monstrakci svolané Židem Krausem, byli na tom pódiu převážně zase jen Židi. No, a Brady i Herman jsou přece taky Židi. Takže to byla taková názorná ukázka židovské pospolitosti. Když jde totiž o nějakého Žida, tak se Židi proti "gójům" vždycky scuknou. ;-)
Když to vezmu s nadsázkou, tak to na tom pódiu vypadalo spíš jako v Izraeli, než v české kotlině. :-D

7 Čerf Čerf | E-mail | Web | 28. října 2016 v 16:43 | Reagovat

Mám-li se rozhodovat, komu v nepřehledných situacích typu "tvrzení proti tvrzení" věřit, pak to v mých očích má člověk, který už mi několikrát hloupě a zbytečně lhal (ať už osobně nebo prostřednictvím svých spolupracovníků) vždycky těžké. A v tomto případě to není ani ministr Herman a už vůbec ne pan Brady. Je mi celkem jedno, kdo vyznamenání dostane a rozhodně nepatřím k těm, kteří lobují za pana Bradyho (byť se domnívám, že když někdo argumentuje tím, že ho nezná, je to s prominutím výhradně jeho hloupost, která nemá s významem osobnosti celkem nic společného, a docela by mě zajímalo, kolik z držitelů řádu TGM v posledních letech znal; já docela málo a tiše se za to stydím, místo abych se tím nahlas chlubil :-)). Ale vadí mi, že tohle "mediální povstání" opět přebilo související téma, které je pro mne podstatnější a ostudnější, a to jsou postupně sílící projevy vazalství části české politické scény vůči Číně. Zatímco se pan prezident před svými zpruzenými voliči chlubí tím, jak jsou mu ukradené názory Západu (který je pro nás mnohem zásadnějším ekonomickým partnerem, ale bohužel ne takovým, aby s ním mohlo být do budoucna spojené Zemanovo jméno a navázaná spolupráce byla součástí Zemanovy "nehynoucí politické závěti") na to, s kým on se schází a za kým jezdí, pro Čínu by se doslova roztrhal a bez jakýchkoli zábran odklízí vše, co mu stojí v cestě. A tato dvojitá tvář, okázale hrdá na jednu stranu a poníženě se omlouvající na stranu druhou, mi docela obyčejně lidsky vadí. Ne, určitě se nebudu podílet na hloupých protizemanovských akcích, které paradoxně pouze zakrývají opravdu zásadní prvky jeho politické práce, které považuji za škodlivé a proti kterým budu vždycky vystupovat (plynou ostatně víc z jeho lidských vlastností než politických postojů). Kdybych byl ovšem odpovědný za prezidentův obraz u českých voličů a za jeho znovuzvolení, mnul bych si ruce nad hloupými aktivistickými akcemi, které jen zakrývají podstatu, kterou osobně považuji za děsivou.

Jo, mimochodem, že i u tebe si přečtu žvást o organizování červených karet proti Zemanovi americkou ambasádou, toho bych se při tvé inteligenci a obecném rozhledu opravdu nenadál. Ale když myslíš... :-)

8 Malkiel Malkiel | 28. října 2016 v 20:54 | Reagovat

[7]: Z čeho usuzuješ, že ta akce s červenými kartami je žvástem? Máš pro to nějaké hodnověrné důkazy, nebo si to jen myslíš?
Nebo snad dokonce věříš tomu, že se americké ambasády po celém světě nevměšují do vnitřních záležitostí zemí, ve kterých jsou umístěny? ;-)
Co se týče Číny, tak jednat s touto světovou velmocí ještě nemusí znamenat nějaké lezení do prdele. Čína tady prostě a jednají i obchodují s ní všichni. Čína má prostě takový politický systém, jaký má a je to především věc Číňanů. Nikoliv nás, ani nikoho jiného.
Jak známo, tak euroatlantické demokratické standardy většinou nikde jinde ve světě moc nefungují. Když tedy pomineme fakt, že už moc nefungují ani v Evropě a v severní Americe. To, že můžeme jít jednou za čtyři roky svobodně volit, ještě nemusí znamenat, že to je demokracie. Zejména za situace, kdy byla rozhodovací práva států delegována do Bruselu, do rukou nikým nevolených úředníků.

9 Čerf Čerf | E-mail | Web | 28. října 2016 v 21:54 | Reagovat

[8]: Soudím tak především z toho, že - pokud se dobře pamatuji - Parlamentní listy se v té době velmi snažily tuto "zaručenou informaci" potvrdit a přes veškerou snahu se jim to nepodařilo. Doporučuji najít si příslušný článek PL popisující onu domnělou "stopu" s pracovnicí ambasády, která se od té doby bere v některých kruzích (ke kterým, myslím, máš jinak názorově dost daleko) jako prokázaná skutečnost a neustále se goebbelsovsky opakuje v domnění, že opakováním každé vyprávěnky jednou vznikne fakt. A prosím, teď se nebavíme o jiných situacích ve světě, kdy je vměšování amerických (a ovšemže i jiných) ambasád nasnadě, ta tendence ovlivňovat dění ve svém zájmu je logická (proto ostatně mimo jiné přece ambasády existují :-)) a musí se brát v úvahu, ale teď mluvíme konkrétně o červených kartách pro Zemana v Praze a o tajuplné pracovnici americké ambasády; mám v diskusi rád věcnost a fokus na konkrétní menší "krajíc", tak neuhýbejme k obecným proklamacím, jinak budeme za chvíli u dávných amerických zločinů a oblíbeného vyvražďování Indiánů. Mimochodem, mezi těmi, co červené karty tehdy prezidentovi ukazovali (nebylo třeba protestující nijak směřovat a ponoukat, měli sami i bez postrkování podlými Američany dost důvodů být naladěni protizemanovski a já se jim tehdy vůbec nedivil), jsem měl některé osobní známé, a můžeš mi věřit, že to nejsou žádní zpovykaní blbečci "v šapirově žoldu" :-).

Nijak nezpochybňuji samotnou skutečnost, že se s Čínou vyjednává, to dělají všichni. Ale ne všichni to dokážou dělat v tak hlubokém veřejném předklonu jako my, žmoulajíce poníženě čepici i před velvyslancem, což mi v našem případě nejde dohromady se siláckými řečmi směřujícími na opačnou světovou stranu (a občas i k jiným velvyslancům :-)).

10 Rose Tascher Rose Tascher | E-mail | Web | 29. října 2016 v 10:43 | Reagovat

Jsem strašně ráda, že jsou kolem i lidé, kteří se na vše umí dívat naprosto střízlivě!! :-) Skvělý článek!

11 Van Vendy Van Vendy | Web | 30. října 2016 v 23:10 | Reagovat

[6]:Dodatečně - teď jsem četla po sobě ten můj komentář a omlouvám se za peprné výrazy. Asi jsem byla trochu rozhozená tím, že toho bylo moc všude, kam jsem se podívala, navíc Hermann mě opravdu upřímně štve, takže jsem trochu ujela. Vím, že si z peprnějšího slova nic neděláš, ale přece jen... :-D

12 valin valin | E-mail | Web | 31. října 2016 v 6:33 | Reagovat

Já nechápu, jak se něco takového vůbec může stát. Když udělil Havel tu šílenou amnestii, Klaus to samé a navrch se podepsal na Velké privatizaci, celkem bylo ticho po pěšině. Nikdo neprotestoval se sprostými transparenty proti "monstrům z Hradu" jak se "pěkně" vyjádřila Štěpánová. A nyní  se hledá čiročirá čistota prezidenta Zemana a všechno co není až tak košér se hodí. Nikdo mě nepřesvědčí, že se nejedná o plánovanou Hermanovo a spol akci s politickým dopadem zdiskreditovat Zemana. A to, že k tomu zneužili pana Bredyho je nabíledni. Každý z těch čistých a kritizujících rádoby politiků má svoje máslo na hlavě a každý sem tam udělá nějakou ostudu, ale to se nepočítá. Čeká se jen, co zase provede Zeman, aby ho mohli opět vláčet po médiích, jakou že zase udělal ostudu po celém světě.Přitom bychom se měli stydět my, jako národ, jak se sebou necháme vláčet a zaslepovat se podružnými věcmi, která nám média tak rádi předhazují. My si zřejmě zasloužíme to, co máme, protože opravdu nedokážeme rozlišit, co je důležité a co ne. Vedeme prostě žabomyší války a to podstatné se děje někde v pozadí..
Když jsem viděla tu Krausovo politickou šou z pořadu, který má lidi bavit, bylo mi zle... O_O

13 Hel Hel | 31. října 2016 v 20:24 | Reagovat

Není Jiří Brady něco jako kouřová stěna. zaměstnat média a veřejnost naprostou přítomností a odpoutat pozornost od věcí které se nenápadně udělají a vyřeší, protože by jinak by bylo moc potíží

14 Hel Hel | 31. října 2016 v 20:34 | Reagovat

Oprava, chtěla jsem napsat pitomostí, hloupostí a chybička se vloudila

15 Baruschka Baruschka | E-mail | Web | 1. listopadu 2016 v 14:00 | Reagovat

Ráda bych nějaké vyznamenání pro mého tatínka, neboť celý život pracoval pro blaho ostatních, pocelé zemi zavedl telefonní kabely, bez řečí a bez keců, vychoval jedno vlastní a dvě nevlastní děti a nikdy se ničemu nevzpěčoval tak, aby to bylo znatelné :-)
Neprošel koncentrákem, ale žije s mojí maminkou, což se někomu může zdát podobné.
Také bych ráda nějaké vyznamenání pro maminku, která celý život vychovávala děti a to ponejvíce ty cizí, učila je základní dovednosti, jako utřít si zadek a umýt ruce, neboť je mateřina :-)
Také neprošla koncentrákem, ale žije s mým tatínkem, což je taktéž občas k nepřežití.

Ráda bych nějaké vyznamenání pro každého, kdo se jakýmkoliv způsobem podílel na zvelebení naší země a je vlastně fuk,jestli za cenu vlastních obětí, hlavně jen, aby to nebylo z účelem nejvyššího zisku.

A nerada bych, aby vyznamenání, naše, zdejší a české, dostal někdo, kdo tady sice možná trpěl, ale pak si to vynahradil úplně někde jinde a kdo pro tuto zemi, naší, neudělal nic...

16 King Rucola King Rucola | Web | 1. listopadu 2016 v 14:04 | Reagovat

Moc medii je moc moc. Vid volebny boj v Emmerike....

17 sano sano | 3. listopadu 2016 v 7:37 | Reagovat

■ Český Senát navrhl Bradyho na státní vyznamenání již v červnu 2013. V srpnu téhož roku ho nominovala i Poslanecká sněmovna, a to na udělení Řádu Tomáše Garrigua Masaryka. Návrh, kterému prezident Miloš Zeman nevyhověl, zákonodárci neúspěšně opakovali i v roce 2014 a Bradyho navrhli i letos.

18 nar.soc. nar.soc. | 3. listopadu 2016 v 23:10 | Reagovat

Úvodní článek je jako domácí úkol od Ovčáčka.
Je přece známé  Zemanovo podhazování se ČĽR. Jak jinak si vysvětlit prohlášení, že se v únoru přišel do Číny učit státní správě? Před časem byl  Z. i u nás na besedě s občany jsem se ho zeptal, kde bere sebevědomí radit Ukrajině, aby se finlandizovala? Odpověděl žvástem o svobodě projevu. Kdo se ho na takové výšplechty ptá, proč to dělá? Ze stejné dílny je i Zaorálkovo horlivé sepisování podlézavého prohlášení do Číny. Shodou okolností podepsané jen funkcionáři ČSSD, kteří si tak asi prohráli volby. Samozřejmé je, že Zaorálek to udělal jako gesto pro usmíření Zemana, zase blbě. Žvanění, kterému Zeman ve své sebestřednosti propadá se zhoršuje a žádný pochvalný paján, to změnit nemůže.
K panu Bradymu.
Forejt se kroutil jako had, když měl vysvětlit telefonát na vyžádaný telefon pana Bradyho. Bodejť ne. Zkorumpovaný Forejt ( má slíbené koryto ve Vatikánu od Zemana ) bude lhát do roztrhání těla, stejně jako Kmoníček a jiní prezidentští poskoci.
Zkrátka autor opoziční smlouvy si korupci neodpustí.  :-D

19 Van Vendy Van Vendy | Web | 7. listopadu 2016 v 19:34 | Reagovat

[7]: Kolem ostatních neznámých nevznikl takový cirkus, který zabíral první titulky v médiích a veškerý humbuk kolem.

20 Van Vendy Van Vendy | Web | 7. listopadu 2016 v 19:35 | Reagovat

[15]: Bravo! :-)

21 Malkiel Malkiel | 8. listopadu 2016 v 0:05 | Reagovat

[9]: Kdybychom nebyli chudou zemí s pouhými 10 miliony lidí, tak bychom možná mohli s Čínou vyjednávat v menším předklonu. Fakt je ovšem takový, že my potřebujeme Čínu, nikoliv Čína nás. Respektive její trh a její investice. Tak nám holt nezbývá, než se trochu hrbit. Ledaže bychom doufali, že počet obyvatel Číny i jejich ekonomická síla velice výrazně poklesne a načše naopak toto nějakým zázrakem stoupne. Potom bychom mohli očekávat, že by se pro změnu mohli Číňani hrbit před námi.
Pravda je taková, že obchod vládne světem. A plané proklamace o nehrbení se před Čínou "porušující lidská práva", o požadované svobodě Tibetu a podobných kravinách, nemají v reálném světě místo a patří pouze do světa snílků. ;-)

[10]: Díky.

[11]: Vendy, jelikož tě již dlouho nepovažuji za nějakou skleníkovou květinku, tak mne od tebe nějaké to peprnější slovo nepřekvapí. :-D
Jsem spíš raději, když se věci nazývají pravými jmény. ;-)

22 Malkiel Malkiel | 8. listopadu 2016 v 0:20 | Reagovat

[12]: Tak nějak to bude, že Zemanovi odpůrci, kteří se těšili, že budou mít na Hradě šišlavého narkoleptického feudála, dosud volbu Zemana nevydejchali. ;-)
Sice se tváří jako zarytí demokrati, ale ryze demokratickou volbu většiny volících voličů jaksi nehodlají respektovat.
A nejvíc mě dorazili "demokrati" typu Rumla a Žantovského, kteří jako krysy z kanálu po letech zobání ze státní pokladny najednou vylezli na pódium ke Krausovi. ;-)

[15]: Baruško, velmi trefně napsáno. Myslím si, že je v naší zemi ještě spousta dalších lidí, kteří by si zasloužili vyznamenání více, než nějaký Brady, který pro svoji rodnou zemi neudělal vůbec nic.
Jedinou jeho "zásluhou" je to, že je Žid a takzvaně "přežil holokaust". Což se mi zdá pro udělení státního vyznamenání poměrně málo. V naší zemi žije spousta dalších Židů, kteří "přežili holokaust" a žádné vyznamenání nedostali. A na rozdíl od Bradyho mnozí z nich byli ve skutečném koncentráku.

[17]: A co má jako být?

23 Malkiel Malkiel | 8. listopadu 2016 v 0:23 | Reagovat

[18]: Jo, vy máte vždycky ve všem jasno a nikdy to není ani trochu tendenční. To se mi líbí. ;-) :-D

24 Malkiel Malkiel | 8. listopadu 2016 v 0:27 | Reagovat

[16]: Jenže ona se ta tendenční tvrzení médií začínají obracet proti jejich samotným tvůrcům, jelikož občané už přestávají médiím jaksi věřit. A potom dochází k nečekaným překvapením, jako třeba v případě Brexitu. ;-)

25 Čerf Čerf | E-mail | Web | 8. listopadu 2016 v 7:03 | Reagovat

[21]: Ještěže se aspoň sem tam nějaký takový "vlivný snílek" v historii vyskytne, jinak bychom tu možná měli stejné zvyklosti, jaké se uplatňovaly ve vztazích mezi dvěma znepřátelenými předvěkými jeskyněmi :-).

26 Čerf Čerf | E-mail | Web | 8. listopadu 2016 v 7:16 | Reagovat

[22]: Myslím, že diskuse o tom, kdo a jak moc si vyznamenání zaslouží (co člověk, to názor, v tom nebude nikdy úplná shoda), je úplně mimo skutečnou podstatu sporu. Ta má podle mne dvě hlavní roviny: Jedna se týká našeho veřejně deklarovaného podřízeného postoje vůči Číně ve srovnání s okázale odbojnou velkohubostí vůči Západu. Druhá se týká toho, do jaké míry do palety oceněných zasahuje okamžitá osobní naštvanost prezidenta - trochu podle čínského hesla: "Tvoje tetička se mi nelíbí, tak já ti nedám pandu!" :-)

27 Čerf Čerf | E-mail | Web | 8. listopadu 2016 v 7:27 | Reagovat

[22]: Jo, a ještě mě docela baví neustále omílaný argument, že když někdo má něco proti Zemanovi, je to výhradně proto, že nedemokraticky nemůže "vydejchat" volební porážku svého kandidáta. Promiň, to je opět argument úplně mimo mísu: Podstata demokracie nespočívá v tom, že budu držet celé volební období hubu a krok, ale i v tom, že si mohu dovolit kritizovat kroky, které považuji za nesprávné nebo dokonce škodlivé. Myslím, že jsem dal Zemanovi dost času, aby mě přesvědčil, že jsem se v jeho počátečním odsudku mýlil. Bohužel, on mé tehdejší obavy každým svým dalším krokem potvrzuje. Mám se tedy tvářit spokojeně jen proto, že to většině vyhovuje? Ostatně argument "většina si zvolila, tak drž zobák, lotře!" se používala i jako dávný pilíř socialistické demokracie, jak jistě pamatuješ :-).

28 Malkiel Malkiel | 8. listopadu 2016 v 11:10 | Reagovat

[25]: On ten "jeskynní" princip jaksi funguje stále, ať se nám to líbí, nebo ne. Neboť to úzce souvisí s přírodním zákonem o přežití druhu.;-)
Jinak osobně nevidím moc velký rozdíl mezi tím, jestli nám Čína vyhrožuje tím, že nám "nedá pandu" a mezi tím, jestli nám západoevropský politik, tedy takzvaně "spřátelený", vyhrožuje, že nedostaneme evropské dotace, pokud se nebudeme chovat tak, jak si přeje osvícená vláda v Bruselu. Tedy pokud nepřijmeme kvóty o přerozdělování uprchlíků.;-)
Ano jistě, lidé mají právo na kritiku prezidenta. A to jakéhokoliv. Tak by to mělo v demokracii chodit. Ale organizované monstrakce na náměstích, svolávání do televize, či výzvy k občanským nepokojům, jsou podle mne už za hranicí demokracie. A to zejména v kontextu s tím, jak celý ten problém jakoby "náhodou" vyvstal. ;-)

29 nar.soc. nar.soc. | 8. listopadu 2016 v 21:06 | Reagovat

[21]:

"Pravda je taková, že obchod vládne světem. A plané proklamace o nehrbení se před Čínou "porušující lidská práva", o požadované svobodě Tibetu a podobných kravinách, nemají v reálném světě místo a patří pouze do světa snílků".

Taková tvrzení psával kdysi Kojzar v Rudém právu. Pravda je jinde. 10.12.1948 byla v San Franciscu na VS OSN přijata Mezinárodní deklarace lidských práv. Mám matné tušení, že ji podepsala i Čína ( asi Čankajšek ). To že maoisti uchvátili stát ještě neznamená, že zanikly uzavřené závazky.
Mám dojem, že jste z houfu, "řídit stát jako firmu" a "co je dobré pro firmu, je dobré i pro stát" i kdyby po tom hovno bylo.

30 Malkiel Malkiel | 8. listopadu 2016 v 21:35 | Reagovat

[29]: A který že to stát ti maoisti uchvátili?
Máte snad na mysli ten quazistát, který byl účelově vytvořen Velkou Británií v dobách její největší koloniální slávy odtržením od Číny?
Máte snad na mysli ten teokratický stát, ve kterém ještě v druhé polovině 20.století existovalo otrokářství a jeho obyvatelé byli majetkem tamní šlechty? Máte snad na mysli ten stát, jehož neoficiální hlavou je dalajtlama, který sám o sobě tvrdí, že je marxistou?

31 nar.soc. nar.soc. | 9. listopadu 2016 v 0:16 | Reagovat

[30]:

Pokud mluvím o Čankajškovi, pak je tím státem kontinentální Čína. Je to tam dodnes, jako zde do r. 1990. Podepsaná Deklarace a ve skutečnosti pendrek. Připomenout podpis není vměšování, to jen bolševici mají podobné výklady vztahů. Dalajláma je figurka. Prozřel ( možná ) až v Indii. Dám dobře ví, že na řízení Tibetu nemá. Chce asi jen zachovat něco z náboženské historie. Co, to je otázka, kterou by si měli klást všichni, kdož s ním jednají. Tibet je jeho vlast a má právo o ní mluvit s kým chce ( když se tam pro panující teror vrátit nemůže). :-D

32 hel hel | 9. listopadu 2016 v 17:15 | Reagovat

Mluvit o Dalajlámovi jako o figurce je velmi podivná neznalost která spíše patří do muzea

33 nar.soc. nar.soc. | 10. listopadu 2016 v 14:38 | Reagovat

[32]:

Víte jak se obnovovala osoba Dalajlámy? Pověření ( a prověření ) kněží se rozjeli po Tibetu, aby vybrali podle jakýchsi náznaků 6letého následníka za zemřelého D. Co jej učili? Jen to co potřeboval dělat pro zachování feudální teokracie! Teprve po útěku do Indie se seznámil s náznaky moderního světa, s elektřinou, s motorovými vozidly a letadly. Byl samozřejmě využíván proti čínskými snahami, jak vlastními kněžími tak i zájmy proti čínským maoistům. Nutně z toho všeho musil mít v hlavě guláš. Návrat do Tibetu se stal nemožným, roli tibetského vůdce musil přizpůsobit okolnostem ( nakonec i vůli vydržovatelů ). Jak se taková figura má jmenovat? Bojovník? Vždyť chce vše smírně! Vůdce? Čeho, kam a proč! O čem beseduje s odsvěceným Hermanem, to bychom snad mohli zvědět?
Těch stanovisek k posouzení Dalajlámy je mnoho, navíc se prohlašuje za marxistu! Hned naskakuje otázka, jakého? Revolučního nebo evolučního. Jakou podobu bude mít "tibetský marxismus" a kde jsou uvedeny jeho ideje? Mnoho otázek a žádná odpověď. Jako od figurky! :-D

34 Malkiel Malkiel | 11. listopadu 2016 v 1:46 | Reagovat

[32]: Dalajtlama je jen figurka, ať se toto označení někomu líbí, nebo ne. Je to figurka, která byla do roku 1972 oficiálně financována vládou USA jako politický klacek proti maoistické Číně.
Když si v roce 1972 Nixon potřásl rukou s Mao Ce-tungem, tak se jeho oficiální financování z USA změnilo na tajné financování prostřednictvím CIA.
Nebýt jeho propagace a financování ze strany Západu, tak by po něm neštěkl ani pes a nikdo by netušil, že nějaký čtrnáctý převtělenec jako hlava početně nevýznamné lámaistické větve buddhismu vůbec existuje. ;-)
Do muzea spíš patří původní středověké otrokářsko-teokratické zřízení Tibetu, jehož je dalajtlama představitelem. ;-)

35 Malkiel Malkiel | 11. listopadu 2016 v 2:15 | Reagovat

[31]: Co se týče toho teroru v Tibetu, tak k tomu bych si dovolil něco dodat.
Průměrná délka života Tibeťanů se za čínské "okupace" zvýšila z 35 let na 67 let. A gramotnost se z 5% zvýšila na 95%. Což je vůbec jedna z nejvyšších gramotností v Asii. To je ten takzvaný teror páchaný na Tibeťanech ze strany těch hnusných čínských okupantů. ;-)
Jinak Deklarace lidských práv je určena pouze těm, kteří jsou ochotni ji dodržovat. Tuto deklaraci podepsaly i mnohé jiné státy, aniž by se později namáhaly ji dodržovat.
Dodržovali snad Frantíci nějaká lidská práva, když masakrovali Alžířany? Dodržovali Amíci lidská práva ve Vietnamu? Dodržovali lidská práva Belgičani v Kongu? Dodržují Američani lidská práva, když podporují islámské teroristy, kteří lidskými právy zcela opovrhují?
Neporušují Američani náhodou lidská práva, když podporují Saudskou Arábii, kde je pojem "lidská práva" naprosto neznámý, neboť tam platí pouze právo absolutistického panovníka?
Procentuálně k počtu obyvatel dochází v Saudské Arábii k většímu počtu poprav, než v Číně.
Neporušují náhodou západní země lidská práva, když je v jejich fabrikách ve třetím světě zneužívána dětská práce?
Neporušují náhodou západní zbrojovky lidská práva, když prodávají zbraně polovojenským skupinám v Africe, které využívají tzv. dětské vojáky?
Slavná deklarace lidských práv je vhodná tak akorát k utírání prdele, když se to někomu hodí.
Proč by se teda Čína chovat jinak, než ostatní její signatáři?

36 Hel Hel | 11. listopadu 2016 v 11:00 | Reagovat

Pro hodně lidí je Dalajláma stejně jako papež figurka, ale zeptejte se katolíka jestli je papež ve Vatikánu , nejpodivnějším státě na světě figurka, buddhisty se radši neptejte, rovnou by vás poslal do ...

37 Hel Hel | 11. listopadu 2016 v 11:05 | Reagovat

Pokud jde o Čínu není se do divit, stačí se podívat na její dějiny, stačí od doby povstání boxerů

38 Malkiel Malkiel | 12. listopadu 2016 v 2:15 | Reagovat

[36]: Srovnávání dalajtlamy s papežem je silně pokulhávající. Papež je hlavou 1 miliardy a 270 tisíc pokřtěných římských katolíků. A rozhodně není figurkou placenou z USA s pomocí CIA.
Zatímco tibetský dalajtlama je pouze hlavou tibetské sekty lámaistického buddhismu. Tibetský buddhismus vyznává pouhých několik milionů lidí v Tibetu, Sikkimu, Bhútánu a v Indii. Dokonce ani všichni Tibeťané, asi 3 mil lidí, nevyznávají tento směr. Kromě buddhismu je totiž v Tibetu vyznáváno původní tibetské starobylé náboženství bön, islám a též křesťanství.
Takže dalajtlama je hlavou celkem nepodstatného množství buddhistů. Zatímco vyznavači ostatních směrů buddhismu, kterých je 350-500 milionů, na něho prdí z vysoka a neznamená pro ně vůbec nic.
Dalajtlama je slavný akorát u evropských a amerických vyjančenců, kteří si z oken věší tibetské vlajky. A to aniž by vůbec něco věděli o Tibetu a tibetském buddhismu. ;-)

39 Marie Marie | 17. listopadu 2016 v 21:36 | Reagovat

No hurá, super článek!Chtěla bych vědět kolik z těch co se velebí Dalajlámovi je budhistů.A jestli vůbec ví něco o tom co hlásá.Bredy byl určitě spokojen,tolik kovu a papírů co si vezl domů o tom se mu ani nesnilo.Prostě je hodně lidí co se musí za každou cenu zviditelnit hlavně těch takzvaných VIP.

40 Miloš Miloš | Web | 20. listopadu 2016 v 20:56 | Reagovat

Článek čtu až teď a mluví mně z duše. Nezávisle na něm jsem něco podobného vložil do článku, který je jinak vzpomínkou na 5 let od založení blogu.

Taky jsem šíleně alergický na manipulativní propagandu, kecy o pravdě a lásce, které navíc servíruje Pithart (bývalý komunista a turista po všech možných stranách s poslední zastávkou u lidovců), Halík žvanil non plus ultra, Ruml spacákový revolucionář z televize a právník z Plzně, Šiklová - ženská neskutečně blbá atd.

41 Janinka Janinka | E-mail | Web | 27. listopadu 2016 v 19:17 | Reagovat

Malkieli, klobouk dolů, nic lepšího jsem za poslední dobu nečetla. A není to jen proto, že mi článek mluví z duše a shoduje se s pocity, které v souvislosti s touhle Bradybublinou mám.

42 Hel Hel | 5. prosince 2016 v 20:32 | Reagovat

Budhismus není autokratické náboženství, tady moje přirovnáví opravdu nesedí.Budhisté nikdy nebyli misionái, nezakládali misijní stanične a nikoho nikdy neobraceli na víru.Sedící Budha nepředstavuje Boha ale probuzeného člověka. V buddhismu je všechno jinak a nestačí ani vyprávět příběh po rince Siddharty

43 Hel Hel | 5. prosince 2016 v 20:42 | Reagovat

Zájem o buddhismus a příběh prince Siddhárthy Buddhu provází a prozrazuje odklon od tradičních patriarchální náboženství a probouzí zájem o vědění starých kultur, které byly velmi kulturní a duchovní

44 Hel Hel | 6. prosince 2016 v 4:22 | Reagovat

V Tibetu zůstaly zakonzervované a izolované od ostatního světa tradice á vyky ale také myšlenka buddhismu Britské jednotky výplenily řadu buddhistických klášterů , ale nedá se to srovnávat s okupací Čínou , kdy byli postříleny tisíce buddhistických bezbraných mnichů.Dnešní  Čína je asi jiná než ta Maova, určitě se mění a mění se zevnitř bez vnějších vlivů a zásahů

45 Hel Hel | 6. prosince 2016 v 4:29 | Reagovat

V zemi která je tak citlivá na okupaci, ať už z východu nebo západu mne některé názory dost překvapují

46 Hel Hel | 7. prosince 2016 v 0:13 | Reagovat

Znám dost lidí kteří tráví víkendy v buddhistických střediscích aníž o tom mluví, meditace není modlidba ale práce s dechem a energii, že se příliš o tom nemluví není nic divného, pro širší veřejnost je muslim, hinduista i budhista všechno jedná verbeš

47 Hel Hel | 7. prosince 2016 v 0:23 | Reagovat

Leonard Cohen který žil v zen buddhistickém klášteře řekl že meditace je chvíle za kterou vám děkuje každá buňka vašeho těla. Já Leonarda Cohena nepovažuji za vyjančence

48 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 21. prosince 2016 v 16:58 | Reagovat

Bezbranní mniši, ale co to doslova otroctví ostatních, kteří na ně museli pracovat. O Tibetu a jeho tradicích si lze přečíst, ne všichni jeho dějiny znají. Číňané to otroctví vlastně zrušili, postavili jim silnice atp. Nemyslím, že by pro nás byl Tibet symbolem porobené země, nelíbí se mi takové "zbožňování". Víra je každého soukromá věc, pokud dotyčný neškodí druhým, ať si věří v co chce.

49 Hel Hel | 24. prosince 2016 v 10:23 | Reagovat

Dnes je Lhasa spojená se světem, přesněji s Čínou železnicí, což je v přírodních podmínkách Tibetu mistrovské dílo , ale odchodem Dalajlámy odešel i celý duchovní tibetský svět

50 Hel Hel | 24. prosince 2016 v 10:33 | Reagovat

Ještě se pokusím napsat základní myšlenku zen buddhismu. Na severozápadním okraji Kjota stojí zen buddhistický chrám Rjoandží.Uvnitř je nevelký obdélníkový prostor pokrytý jemným bílým štěrkem a několika většími kameny připomínajícími ostrovy.

51 Hel Hel | 24. prosince 2016 v 10:41 | Reagovat

Ať počítáte kameny z kteréhokoli místa, dopočíáte se maximálně čtrnácti. A vsadili byste se, že je to ten správný počet. Kamenů je patnáct. Mistr Soami zaramžoval zahradu tak geniálně, že jeden kámen zůstává vždy skrýt pohledům.
Co nám vzkazuje svým poselstvím. Nikdy si nebuď ničím příliš jíst, o všem pochybuji. Nepropadej stereotypům a na nejobyčejnější maličkosti pohlížej jako bys je viděl poprvé

52 Hel Hel | 24. prosince 2016 v 10:45 | Reagovat

A poslední vzkaz umělce z 15. stol.
Nezklouzávej po povrchu , ale snaží se dostat k podstatě věci

53 Hel Hel | 24. prosince 2016 v 10:52 | Reagovat

Buddhističtí mniši nejen meditují ale jídlo si chodí vyprosit, nepíší úmyslně vyžebrat, což je součástí buddhistické pokory a pomáhat jim se považuje za čest.V buddhistických klášterech nabývají lidé celý život.To jsou evropská nebo spíše středoevropské pohledy

54 Hel Hel | 24. prosince 2016 v 10:55 | Reagovat

Otroctví ostatních kteří na mnichy pracuji  -   není tohle citát z procesů proti Miladě Horákové

55 nar.soc. nar.soc. | 24. prosince 2016 v 13:03 | Reagovat

Moje přesvědčení je, že žádní bohové nikdy nebyli a tudíž nejsou. Pomalu k tomu přichází celé lidské společenství. Už papež Alexandr Borgia utrousil při ukládání výnosů "svatopetrského haléře" do vatikánských truhlic, "není-liž výnosná ta povídačka o Bohu"? Jako "náměstek Boží" a nejvyšší představitel "svaté církve katolické" to musil vědět naprosto a přesně.
Vynucené náboženství v celé Evropě překrylo starší oslavné návyky, jedním z nich je oslava zimního slunovratu 21.12. svátkem "Narození páně" = božského dítěte 24.12., při této příležitosti:
Pane autore a všichni přátelé, dovolte, abych Vám popřál k Vánocům dobrou pohodu a ještě lepší očekávání věcí příštích. Vždyť co je na světě neomezené a pro každého bez rozdílu? NADĚJE! :-D

56 Hel Hel | 25. prosince 2016 v 8:36 | Reagovat

Samozřejmě že žádní bohové nikdy a nikde ani na Olympu nikdy nerbyli a že vždy se jednalo o projekci lidské mysli a citát Napoleona po nějaké bitvě byl - kdo byl jednou po bitvě na bitevním poli v boha věřit nemůže, ale náboženství je společenská nutnost, ale nechme Napoleona, i to už je pryč, všem hezké vánoční svátky

57 Nikol Nikol | E-mail | 2. ledna 2017 v 23:36 | Reagovat

Třídím dnes záložky s uloženými blogy a s velkým nadšením jsem narazila na ten váš. S nadšením, protože se pamatuju, jak jsem před pár lety žrala každý váš nový článek, a jak jsem obdivovala váš dar pro psaní. Je to zklamání, trpké zklamání, tyhle dogmatické hry a politické handrkování hraju nerada a když už, tak podle pravidel. Napsal jste, že existují dvě verze, ale vylíčil jste světu (a řadě čtenářů, na které máte jistě nějaký vliv) jen jednu. A jak se zdá (podle toho, co říkají i ostatní strany okolo), že tu smyšlenou. Škoda, Malkieli, měla jsem váš blog tak ráda. :(

58 Vendy Vendy | Web | 6. ledna 2017 v 18:48 | Reagovat

Dlouho tu nepřibyl žádný článek. Možná se ani nemusím divit - je toho tolik, že člověk začíná být nejen skeptický, ale i otrávený.
[57]: Všechny strany neříkají, že je smyšlená. Padají tu názory značně odlišné, takže svým článkem probudil nejen zvědavost, ale i reakce.A proč myslíte, že tahle verze je smyšlená? Otázka je míněna bez ironie.

59 Malkiel Malkiel | 23. ledna 2017 v 2:06 | Reagovat

[57]: Pokud je podle tebe moje verze smyšlená, tak si od tebe rád přečtu nějaké přesné informace, jak to ve skutečnosti bylo. ;-)

60 Malkiel Malkiel | 23. ledna 2017 v 2:39 | Reagovat

[58]: Ahoj Vendy. Při současné polarizaci společnosti na ty "správné" a na ty ostatní "špatné", tedy rasisty, islamofoby, homofoby a bůhvíjaké foby, se mi popravdě ani moc psát nechce. Protože tím člověk na sebe spustí jen vlnu osobních útoků. A to dokonce i od lidí, od kterých bych to vůbec nečekal.
Navíc jsem možná i "prokremelskej agent", protože jsem zcela vyjímečně vystoupil na obranu Zemana. Tím jsem samozřejmě taky i "pročínskej agent". Dokonce mám doma i pár čínskejch věcí, jako nějaký trička, mikiny a možná i kus tohohle počítače.;-) Ono se těm čínskejm výrobkům dost těžko vyhýbá, když každej čtvrtej výrobek na světě je vyrobenej v Číně.;-)
A teď jsem ještě navíc k tomu i "Trumpovec".:-D Tudíž od teď samozřejmě nenávidím ženy.;-) To jen abys to věděla.:D
Jo, a taky jsem ještě "Assadovec", protože tomu hroznýmu diktátorovi fandím, aby porazil ty umírněné teroristy.;-)
Tak si říkám, že by se měl tento svět už konečně totálně posrat, aby se to někam hnulo. Ony by lidi rychle přešly roupy, kdyby neměli co do huby. ;-)  :D

61 Malkiel Malkiel | 23. ledna 2017 v 2:43 | Reagovat

[58]: Jo, a navíc se teď chystám na roli laskavého a rozmazlujícího dědečka.;-) Tak si ani moc nechci otravovat život dohadováním na blogu.

62 valin valin | Web | 24. ledna 2017 v 21:57 | Reagovat

[60]: No konečně si vylezl z díry i když asi jen na chvilku...je mi líto, že ses nechal takříkajíc otrávit. Vždyť jsi rozený grafoman, jak můžeš žít bez psaní? Už jsem docela měla strach, jestli nejsi nemocný. Tak ty budeš dědečkem? To velká gratulace, určitě si budeš užívat jako já s Mrňavicí...je to prima... :-D  :-D A napiš zase něco, třeba i nepolitického, ale vtipného, jak to prostě umí jen Malkiel... :-D

63 Malkiel Malkiel | 25. ledna 2017 v 0:44 | Reagovat

[62]: Ono to ani tak není nějakým otrávením, ale spíš mne dorazilo blogerské vyhoření, se kterým jsem už nějakou dobu bojoval. Tu moji grafománii jsem už holt ve svých 1200 článcích nějak vystřílel. Ta hnusná atmosféra tomu vyhoření asi jen trochu napomohla.
My taky budeme mít Mrňavici. :-D Synátorovi se totiž podařilo něco, co se nejméně 200 let u nás v rodě nikomu nepodařilo. Tedy že zplodil holku.
Syn mi sice vyhrožuje, že až bude holka větší, tak s ní budu muset chodit na "buzikály".:-D Což tvrdě odmítám a budu ji vychovávat jako kluka. Holčičí výchovu nechám na její rodiče, respektive na snachu. ;-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama