Praktické odkladiště Malkielových myšlenek
______________________________________________________________________________

Typický blog za hranicí dobrého vkusu

______________________________________________________________________________

Květen 2016

Kocouří život

30. května 2016 v 19:30 | Malkiel |  Témata týdne
V minulém životě
býval jsem jen kotě
to jsem byl ještě malej
teď už jsem kocour starej

Dívám se jen tak po očku
mlsně a chlípně na kočku
co bych za to bože dal
kdybych si s ní zamrouskal

Byl bych blahem ukojený
žil bych si život spokojený
kdyby však ze mě pantáta
neudělal kastráta

Urvalci a neurvalci

28. května 2016 v 19:30 | Malkiel |  Témata týdne
Jednou z mých oblíbených činností je přemýšlení o blbostech a o kravinách. Někdy taky o hovadinách. Je to poměrně pohodlná činnost, která příliš nezatíží mozek, což přesně vyhovuje mojí lenivé nátuře. Navíc lze tuto činnost v případě potřeby bez jakýchkoliv následků přerušit. Třeba spánkem. Ten mne ostatně při provozování této záliby přepadá poměrně často. Takové filozofování totiž působí poměrně úspěšně jako hypnotikum.
Usuzuji, že jsem v některém z minulých životů byl zřejmě filozofem. Vesměs plané přemýšlení o něčem naprosto zbytečném je pro filozofy přímo charakteristickým rysem. Možná i proto mnozí filozofové skončili neslavně. Třeba takový Sokrates, který byl za své filozofování odsouzen k vypití bolehlavu.
Možná jsem v některém ze svých minulých životů byl přímo oním Sokratem. Což by mohla nasvědčovat skutečnost, že jsem za svého bujarého alkoholického mládí vypil mnoho různých "bolehlavů". Třeba na vojně jsme pili denaturovaný líh do letadel, který jsme "naturovali" překapáním přes bochník chleba. Kteroužto znalost jsme jako mladí vojáci převzali od starších zkušených vojáků, tudíž jsme ji považovali za správnou.
Ač nejsem vystudován chemikem, jako třeba věhlasný ekonom Kalousek, tak mám však dnes o faktické účinnosti této alchymistické metody značné pochybnosti. Leč nikdo z nás neoslepnul a kromě následných ukrutných bolestí hlavy na nás konzumace tohoto nápoje nezanechala žádné stopy. Ostatně, jako vojáci Československé lidové armády jsme byli po vzoru Rudoarmějců náležitě zoceleni. Tudíž nás nějaký denaturovaný líh nemohl porazit.
Při té příležitosti jistě stojí za zmínku, že vojáci, kteří neměli přístup k zásobám leteckého lihu, si podobným upůsobem upravovali běžně dostupný čistící prostředek na okna s názvem Iron, který též obsahuje denaturovaný líh. Iron po překapání přes chleba sice ztratil svoji modrou barvu, ale chutnal pořád stejně jako Iron. Proto si mnozí nedočkavci místo čekání než Iron překape přes bochník, stříkali tento čistící prostředek z plastové flaštičky rovnou do huby.

Jak známo, tak chrabří Rudoarmějci za druhé světové války pili taky ledacos. Třeba brzdovou kapalinu do letadel, která taktéž obsahovala líh. Což se ovšem někdy stávalo osudným pro piloty, protože v důsledku vychlastané brzdové soustavy se přistávací manévr jejich letadel neúměrně prodlužoval. A tak mnozí z těchto pilotů při přistávání na polních letištích "padli" nikoliv za vlast, ale za žízeň svých spolubojovníků z řad pozemního leteckého personálu.

My, jako pozemní letecký personál, jsme ostatně přežili i nadýchání jedovatého fosforu, když jsme při cvičení na rozkaz velitele svýma botama hasili hořící napalm. V takovém případě už bylo přežití konzumace denaturovaného lihu naprostou povinností. A také jsme ji všichni přežili ve zdraví.
Tedy kromě pologramotného vojína odkudsi z východního Slovenska, kterému se líh do letadel zdál příliš změkčilým nápojem. Což komentoval slovy: "Hento je dobré tak iba pre baby, do píče!!!" A jako správný chlapák se rozhodl zaexperimentovat tím, že do sebe kopnul panáka trichlóretylénu. Tato tekutina je však velmi silným odmašťovadlem. V důsledku čehož se vnitřnosti neohroženého Východňára okamžitě odmastily. A to do té míry, že mu zmizelo i značné množství sliznice trávicího traktu. V důsledku čehož byl sproštěn vojenské povinnosti, protože následujících několik měsíců musel zcela nechlapácky konzumovat kašovitou stravu, podávanou mu přímo do žaludku hadičkou.
Navíc vlivem otravy trichlóretylénem zblbnul ještě více nad svůj vrozený standard, tak si mentálně prakticky vůbec neuvědomoval ukončení své vojenské služby. Což jsme mu všichni záviděli. Tedy ne to zblbnutí, ani vypálené vnitřnosti, ale to ukončení vojny.

Vraťme se však k našim filozofům. Zrovna nedávno jsem se rozpomněl na svůj minulý filozofický sokratovský život a pustil se do této mé oblíbené činnosti. Přičemž jsem se zamyslel nad logičností, nebo spíš nelogičností některých českých slov.
Samozřejmě bych při této příležitosti neměl zapomenout na již notoricky známého ředitele, který místo aby "řídil" třeba podnik, tak jej podle svého titulu zřejmě "ředí".
Tak snad v nějakém podniku na výrobu barev by to bylo i možné, že by tam ředitel ředil ty barvy. Ale k čemu je takový ředitel, když si sám musí ředit barvy, místo aby si najal nějakého kvalifikovaného ředitele barev?
Nebo třeba takový ředitel firmy na výrobu alkoholických nápojů. Nedávná metanolová aféra nám naznačila, že takových "ředitelů" kořalky je u nás habaděj. Ke smůle mnohých konzumentů však tito konzumenti už ony "ředitele" nikdy neuvidí.

Zanechme však ředitele s jeho ředidly a zamysleme se nad dalším českým mluvnickým patvarem, kterým je slovo "neurvalec". Tímto slovem je všeobecně myšlen jakýsi hrubý, či bezohledný člověk. Ale proč zrovna neurvalec? Neměl by to být spíš urvalec? Zrovna nedávno mi někdo urval zrcátko u auta. Logika věci mi napovídá, že pokud mi to zrcátko někdo urval, tak to přece musel být urvalec, ne?
Pokud by to byl neurvalec, tak by mi to zrcátko celkem logicky neurval. Takových neurvalců, kteří mi neurvou zrcátko, projde každý den okolo mého auta stovky. A vesměs jsou tito "neurvalci" slušní lidé. Snad kromě těch, kteří by mi to zrcátko třeba i rádi urvali, ale vlivem své tělesné zchátralosti na to už nemají sílu. To jsou ovšem takoví zrcátkoví neurvalci z donucení.

Nelogičnost slova "neurvalec" ještě navíc podtrhuje fakt, že pokud je "neurvalec" hrubý člověk, tak "urvalec" by vlastně měl být jemný člověk. Nedovedu si však představit situaci, kterak třeba roztoužená partnerka šeptá svému milému do ucha větu: "Ty můj roztomilej urvalče."
To by se tak hodilo nanejvýš pro situaci, kdy by dotyčné ženě eroticky rozpumpovaný partner urval třeba ramínko od podprsenky. Za jakýchkoliv jiných okolností by však taková věta málokterého muže asi těžko potěšila.

Na druhou stranu mi slovo urvalec, poněkud připomíná jméno nechvalně známého bolševického soudce Josefa Urválka, který byl podle zavedených mluvnických zvyklostí skutečným neurvalcem, protože v padesátých letech neurvale posílal vesměs nevinné odsouzence na šibenici jako na běžícím páse.
A pokud by bylo takových Urválků více, v množném čísle a v mluvené řeči by Urválci i urvalci vyznělo téměř stejně.

Takže čert aby se v těch urvalcích a neurvalcích vyznal. Apropó, čert je vlastně taky takovým neurvalcem. Tedy kromě toho čerta, kterému jsme jako rozjívení kluci kdysi na Mikuláše urvali ocas. Čímž jsme došli k osudovému poznání, že se nejednalo o skutečného čerta, nýbrž o souseda Nesládka, který každoroční mikulášský svátek převlečen za čerta využíval k nezřízené konzumaci alkoholických nápojů, jež si vybrblal od rodičů, kteří se mu snažili kořalkou zacpat hubu, aby jejich vyděšené děti z jeho intenzívního brblání nedostaly psotník.
Při této příležitosti mne napadá, že "nesládek" je jakýmsi opakem "sládka". Kterážto profese nachází uplatnění v pivovaru. Proto asi Nesládek pil hlavně kořalku. Není mi však známo, že by "nesládek" byl jakousi profesí nacházející uplatnění v lihovaru.
Zato se můžeme v pivovaru setkat s profesemi "stárek" a "mládek". Stejně jako ve mlýně.
Já jsem kdysi znal jednoho Stárka, který byl takový starý už od mlada, tudíž v sobě spojoval oba tyto termíny. Navíc si rád přihnul pěnivého moku z pivovaru, v důsledku čehož si občas namlel hubu při cestě domů z hospody.

Darth Vader je Polák

3. května 2016 v 19:30 | Malkiel |  MALKIPEDIE
Termín "Svět, který nás obklopuje" může mít pro různé lidi dosti odlišný rozměr. Pro někoho "svět" končí u poslední krtiny se cedulí "Konec obce", ze které v životě nevytáhl paty.
Pro jiného člověka se "světem" rozumí planeta Země, tedy pro běžného smrtelníka dosažitelný svět.
Lidé se širšími rozhledy však za "svět" považují všechno, co je člověku známé, byť dosažitelné třeba jen hvězdářskými dalekohledy. Tedy celý široký vesmír, se všemi jeho hvězdami a planetami.
A tímto se dostáváme k problematice vesmíru, která byla již mnohokrát literálně či filmově zpracována mnohými tvůrci. Investigativcům informačního portálu Malkipedie se totiž jako vždy podařil husarský kousek, jelikož se jim povedlo vypátrat tajemství populárního seriálu Star wars, neboli Hvězdné války.

Nejen skalním příznivcům seriálu Star wars je jistě důvěrně známa postava černého rytíře jménem Darth Vader. Podle tvůrců seriálu prý Darth Vader vyrůstal na jakési odlehlé planetě Vnitřního pásu, která se jmenuje Tatooine. Tato planeta i jakýsi Vnitřní pás jsou samozřejmě fiktivní. Nic takového ve vesmíru nenajdeme. V tomto směru se jedná pouze o uměleckou nadsázku.
Darth Vader je totiž ve skutečnosti polský šlechtic a vojevůdce Jakub Wejher, který vyrůstal v Pomořansku, v kraji ležícím v dnešním Polsku. Takový obyčejný Polák se ovšem pochopitelně nehodil tvůrcům seriálu do scénáře, tak Jakuba Wejhera přesadili na jakousi fiktivní planetu kamsi do vesmírné Tramtárie, aby jej udělali zajímavějším a světovějším. Nějaký zmaškařený Pšonek (slangově "Polák"), by do kin nepřitáhl tolik diváků, jako stejně zmaškařený, leč záhadný rytíř odkudsi z Vnitřního pásu.
O poměrně nízké tvůrčí invenci autorů seriálu svědčí skutečnost, že se ani příliš nepokoušeli změnit jeho příjmení. Srovnejme si anglickou výslovnost jména Vader, která zhruba zní jako "Vejder" a jeho původní polské znění "Wejher". Tvůrci vlastně změnili pouze jedno písmeno.

Skutečný původ Dartha Vadera prozrazuje socha Jakuba Wejhera, která stojí v polském městečku Wejherovo, jež bylo zmíněným šlechticem založeno. Za zvlášť neobvyklých okolností se totiž socha Jakuba Wejhera občas mění na sochu Darta Vadera, jak dokazují přiložené fotografie.

Odhalením národnosti Dartha Vadera však veškerá překvapení ani zdaleka nekončí. Dart Vader byl jak známo původně členem rytířského řádu Jedi (vysl. Džedáj). Po odhalení Dartha Vadera už pro čtenáře asi nebude překvapením, že tento rytířský řád "Džedáj" má též kořeny v Polsku. Konkrétně v obci Dziadowa kłoda (vysl. Džjedova kloda). Zde tvůrci seriálu opět pouze zpřeházeli písmena.
Slovo "kłoda" v překladu ze staropolštiny může též značit slovo "kláda". Název obce tedy znamená "Džjedova kláda". Ve filmové verzi by tedy tento termín zněl jako "Džedájova kláda".
Zde se však významově dostáváme poněkud do úzkých. Dosud se totiž nepodařilo vypátrat, jestli termín "Džedájova kláda" odkazuje na pověstné meče rytířů Džedájů, nebo jestli je to jakási připomínka jejich nadměrné mužné vyspělosti. Ale ať už je to jakkoliv, Džedájové prostě mají "klády", které občas drží v ruce.Došlo po uzávěrce:

Potom, co se Poláci přihlásili k Darthu Vaderovi, jako ke svému národnímu dědictví, se na mezinárodním poli rozhořel doslova lítý boj o toto vlastnictví.
Nárok na vlastnictví Dartha Vadera totiž začali uplatňovat i Maďaři. Podle jejich tvrzení je Darth Vader maďarské národnosti a jmenoval se Kemény Ferenc. Což v překladu znamená Tvrdý František. V tomto směru by Maďarům trochu nahrávalo, že Darth Vader byl opravdu velký tvrďas.
Na druhou stranu jsou však tvrzení Poláků mnohem důvěryhodnější, protože maďarský Ferenc Kemény byl pouhý tělocvikář, zatímco polský Jakub Wejher byl šlechtic a vojevůdce, stejně jako filmový Darth Vader.
Ale kdož ví, jak je to vlastně doopravdy. Třeba je černý rytíř Darth Vader ve skutečnosti "černým šerifem", který stojí u nás v Čechách u pokladny v Kauflandu a dohlíží nad tím, aby lidi nekradli. A nebo český policajt.
Holt je ten svět okolo nás někdy tak trochu zamotaný.