Praktické odkladiště Malkielových myšlenek
______________________________________________________________________________

Typický blog za hranicí dobrého vkusu

______________________________________________________________________________

Květen 2012

Můj každodenní kýbl čaje

31. května 2012 v 21:42 | Malkiel |  Témata týdne
V mém případě se nedá hovořit o šálku čaje, ale o kýblu čaje. Za den totiž vypiju až dva litry čaje a cucat takové množství z nějakého směšného šálku by pro mne bylo nepraktické. Proto čaj lemtám z hrnku jako barbar.
Můj proces pití čaje začíná brzo ráno, tak okolo jedenácté hodiny. Nejprve se však musím exhumovat z postele, což je značně složitý proces.
Je zajímavé, že postel sama o sobě svým obdélníkovým tvarem připomíná hrob a peřina náhrobní desku. Tudíž již od malička vlastně trénujeme ležení v hrobě. Já mám navíc v ložnici rád teplo, což zřejmě koresponduje s mým záměrem nechat se zpopelnit v krematoriu. Přičemž v tomto případě moje postel a nízký panelákový strop evokují kremační pec.

Příliš mnoho ajů

29. května 2012 v 22:02 | Malkiel |  Témata týdne
Letem z města Rataje
nad pohořím Altaje
při cestě do Šanghaje
na výstavu bonzaje
s potěšením vnímaje
teskných tónů šalmaje
poslal jsem si lokaje
pro panáka do čaje do kafe

Praotec Adam byl hermafrodit

26. května 2012 v 18:04 | Malkiel |  Témata týdne
V minulém článku zde jsem se zmiňoval o tom, že podle Bible i podle nejnovějších genetických výzkumů jsme všichni plodem incestu. Podle Bible je však ta skutečnost ještě mnohem horší. My jsme nejen plodem incestu, protože všichni pocházíme z jedné matky a z jejích synů i dcer, kteří se spolu pářili. My jsme totiž i plodem hermafroditního chování našeho praotce Adama.
Jak je jistě mnohým čtenářům známo, tak Hospodin vyjmul Adamovi žebro a vytvořil z něho ženu, Adamovu družku Evu. Tento fakt Adam komentoval slovy: "Teď tato je kost z kostí mých a tělo z těla mého; tato slouti bude mužatka, neboť z muže vzata jest".

Všichni jsme plodem incestu

24. května 2012 v 23:57 | Malkiel |  Témata týdne
Já si osobně myslím, že se to s tou přísností vůči incestu příliš přehání. Na jednu stranu se to zdůvodňuje morálními důvody, ale jak už u lidí bývá zvykem, ta tzv. morálka je na to jen uměle naroubovaná. Jediným skutečným důvodem, proč je incest nežádoucí, je genetika. Což ví například každý chovatel zvířat. Příbuzenská plemenitba totiž snižuje kvalitu potomstva, protože genetické vady blízkých příbuzných se v jejich potomcích sčítají, ba dokonce násobí.
Jinak nevidím důvod k odsuzování, když dva dospělí a svéprávní blízcí příbuzní v sobě najdou zalíbení. Pokud samozřejmě nehodlají mít potomky.

Incestní choutky

22. května 2012 v 21:56 | Malkiel |  Témata týdne
Pod záminkou incestu
lehl jsem si na sestru
Jsme však oba beztrestní
neb je sestrou zdravotní

Využívám chvíle zmatku
už se vrhám i na matku
Trochu zvláštní tato bytost
je ta matka vůbec žena?
Napůl matka napůl žena
je to Matka představená

Otec vzdychá touhami
milovat se s dcerami
Kdo že je ten otec klatý?
To je přece Otec Svatý

Otec, Matka, dcera čistá
sestra, bratr Jehovista
líbají se ba i na rty
je to svatá incest-párty

Jsem teď trochu vedle
vždyť to byla kravina
že mne léta učili
jak milovat Lenina

Zdali se k vám na tu párty
ještě taky vejdu
nechcete mě milovat
třeba jako strejdu?

Stačí udělat šmik

19. května 2012 v 22:14 | Malkiel |  Témata týdne
Odpoutání mysli od těla může mít různé podoby. Někdy je to jen nevědomé toulání myšlenek, které se lidově nazývá "čumění do blba". Jindy je to vědomá práce se svojí myslí v podobě astrálního cestování.
Existují však i vysloveně fyzické způsoby oddělení mysli od těla. Tento princip souvisí se skutečností, že mysl je uložena v mozku, neboli v hlavě. Fyzický způsob oddělování mysli od těla byl populární zejména ve středověku, v některých muslimských zemích však tento způsob funguje dodnes.

Knížecí stolice

18. května 2012 v 1:41 | Malkiel |  Témata týdne
Prvními průkopníky odpoutávání mysli od těla v českých zemích byli nepochybně příslušníci vládnoucí dynastie Přemyslovců. Mysl byla oddělena od těla a vložena do jména. Proto bylo slovo "mysl" často součástí jmen prvních Přemyslovců. Byli to například Přemysl, Nezamysl a Křesomysl.
Jak naznačuje jméno tohoto rodu, Přemyslovci byli dokonce odborníci na přenos myšlenek neboli telepatii. Přemyslovci tak byli prvními historicky doložitelnými telepaty v českých zemích. Mnohé z těchto vlastností Přemyslovci zřejmě získali geneticky od kněžny Libuše, které byla pověstná svými vzletnými jasnovideckými myšlenkami, z nichž se například dochovala památná věta "Vidím město veliké, jehož sláva se hvězd dotýkati bude".

S výrazem blbce

16. května 2012 v 23:15 | Malkiel |  Témata týdne
Odpoutání mysli od těla, to je moje parketa. V tomto oboru jsem doslova přeborník. Moje mysl se totiž velmi často odpoutává od těla. Tělo si jen tak sedí nebo leží, oči i uši jsou vypnuté a mysl se toulá kdesi v dálavách. Tento způsob myšlení je totiž mým velkým koníčkem a tělo mi občas připadá jako zbytečná přítěž.
Mé myšlenky rejdí prostorem, křižují se, kličkují, srážejí se, spojují se a zase se rozdělují. Občas se moje mysl zatoulá tak daleko, až mívám obavu, že než se mé myšlení vrátí zpět, tak už tělo bude dávno v rozkladu a bloudící myšlenky se nebudou mít kam vrátit.

Rath šel sráth

16. května 2012 v 2:52 | Malkiel |  Sebrané spisy roztroušeného sklerotika
Z médií se člověk občas dozví informace, které jej příliš nepotěší. Někdy se tam ovšem najdou i zprávy, které člověka potěší. Zcela vyjímečně se tam však vyskytnou zprávy, které člověka potěší neobyčejně. Zprávy, nad kterými srdce zaplesá. A právě k takovým informacím patří zpráva o zatčení Davida Ratha. Permanentně okrádaný občan tohoto státu si totiž nemůže přát nic lepšího, než aby byl zatčen tento hulvát, lhář, podvodník, politický turista a protekční synáček konfidenta STB.

Daň z prdění

13. května 2012 v 20:36 | Malkiel |  Témata týdne
Ekolobbisti, ekoteroristi, ekokšeftaři i jejich odpůrci (normální lidi) se stále trápí myšlenkami, proč se na Zemi oteplovalo ještě před vznikem člověka. Nejnovější vědecký objev by však mohl do této vášnivé diskuze přinést konečně rozuzlení.
Vědci zabývající se klimatickými změnami přišli se zcela novou a originální teorií, která má vysvětlit oteplování i v dobách, kdy člověk nemohl mít na počasí vliv, protože ještě neexistoval. Před 150 miliony let totiž došlo k výraznému oteplení podnebí na Zemi.