Praktické odkladiště Malkielových myšlenek
______________________________________________________________________________

Typický blog za hranicí dobrého vkusu

______________________________________________________________________________

Únor 2010

Jugoslávie aneb patálie u moře podruhé

27. února 2010 v 16:52 | Malkiel |  Sebrané spisy roztroušeného sklerotika
Po vyléčení ze zánětu lebečních dutin, který jsem si přivezl z dovolené na Baltu, následoval můj druhý pokus přijít na chuť rekreaci u moře. Pro tentokrát jsme kategoricky zavrhli cestu do jakékoliv země na severu Evropy a naše volba padla na Jugoslávii. Cestování do Jugoslávie ovšem nebylo za komančů jednoduchou záležitostí.

Patálie v Polsku

24. února 2010 v 2:30 | Malkiel |  Sebrané spisy roztroušeného sklerotika
Jednou z oblíbených činností velké části lidstva, a to zejména vnitrozemců, je trávení letních dovolených u moře. Přiznám se, že i já jsem se dvakrát pokoušel najít zálibu v této činnosti. Nebylo mi však dopřáno užít si u moře takové potěšení, abych se k tomuto způsobu rekreace vracel. V sedmdesátých letech měl občan "tábora míru a socialismu" velmi omezené možnosti k návštěvě mořského pobřeží. Bez potupné a velmi nejisté žádosti o devizový příslib a výjezdní doložku do kapitalistické ciziny mohl člověk navštívit jen Baltické moře v Polsku nebo NDR a Černé moře v Bulharsku nebo Rumunsku.

(Ne)vítejte v Kozovu

19. února 2010 v 2:55 | Malkiel |  MALKIPEDIE
V tomto článku se opět podíváme za hranice naší země a to konkrétně na Balkán. Na Balkánském poloostrově totiž leží poněkud zvláštní země, o které jistě stojí za to se zmínit. Ta země se jmenuje Kozovo. Za vznikem tohoto nezvyklého názvu prý stojí až neobvykle vysoká náklonnost mužských obyvatel této země k samičkám hospodářského zvířete stejného jména. Ze stejného důvodu se obyvatelé této země nazývají Kozovci.

Překvapivé odhalení v Kardašově Řečici

16. února 2010 v 2:49 | Malkiel |  MALKIPEDIE
Jsou místa, která jsou významná, jsou však i místa méně významná. Mezi ty druhé patří místo s nepravděpodobným názvem Kardašova Řečice. Pokud se kohokoliv v naší zemi zeptáte co je Kardašova Řečice, tak vám naprostá většina odpoví, že vůbec netuší o existenci jakési Kardašovy Řečice. Nemluvě o tom, že tento název ani v nejmenším nenaznačuje o co by se mohlo jednat. Někteří odhadují, že se jedná o zvíře, někteří tvrdí, že je to řeka. Mnozí se při položení této otázky rozhlížejí, jestli někde není skrytá kamera.

Konec hejtmanů v Čechách

14. února 2010 v 4:51 | Malkiel |  MALKIPEDIE
Česká republika je podle zákona o územním uspořádání rozdělena na 13 vyšších územně-samosprávných celků, které se nazývají kraje. Nejvyšším představitelem krajské samosprávy je hejtman. A zde se právě dostáváme k jádru sporů, které se ohledně tohoto označení vedou od vzniku krajů. Slovo hejtman je totiž odvozeno od německého slova "hauptmann". Obránci čistoty českého jazyka proti tomuto germanizmu již léta bojují, protože v mnoha lidech vyvolává nepříjemné asociace na třista let germánské poroby pod Habsburskou říší a též na období protektorátu Čechy a Morava.

Bože, ochraňuj nás před politiky

11. února 2010 v 22:32 | Malkiel |  Sebrané spisy roztroušeného sklerotika
Když jsem zakládal tento blog, tak jsem si dal předsevzetí, že jej nebudu zasviňovat politikou. Snad se svému předsevzetí příliš nezpronevěřím, když se v tomto článku politiky jen tak dotknu. Respektive vnějších projevů politiky. V uplynulých dnech již vypukla předvolební kampaň, v důsledku čehož se naše zem začíná zaplňovat billboardy, ze kterých se na nás budou šklebit politici a budou nám zase slibovat modré z nebe.

Podivuhodné aspekty sportovního lovu

6. února 2010 v 19:46 | Malkiel |  Sebrané spisy roztroušeného sklerotika
Nikdy jsem neaspiroval na roli "tichého blázna", jak jsou mnohdy nazýváni rybáři. Ryby rád konzumuji, ale nebaví mně kvůli nim dlouhé hodiny vysedávat na březích rybníků či řek. Rybáři tvrdí, že jim nejde ani tak o ty ryby, jako spíš o relaxaci. Což ovšem nechápu. Dovedu totiž relaxovat i bez toho, aniž bych prahnul po tom, že někoho chytnu háčkem za pysk.

Běduíni v Čechách

1. února 2010 v 1:16 | Malkiel |  MALKIPEDIE
V tomto článku se opět vrátíme k obyvatelům České republiky. Již při letmém pohledu je zřejmé, že její obyvatelstvo není etnicky homogenní, narozdíl od obyvatel okolních zemí. Zatímco Poláka je snadné rozeznat na sto metrů, Rusáka na dvěstě metrů a Ukrajince na jakoukoliv vzdálenost, vzhledová specifikace občana České republiky je téměř nemožná. Populace naší země v sobě nese široké spektrum genotypů, od téměř albinózních blonďáků až po výrazně negroidní typy. V jistém smyslu se dá říci, že Česká republika je mnohonárodnostním státem.