Praktické odkladiště Malkielových myšlenek
______________________________________________________________________________

Typický blog za hranicí dobrého vkusu

______________________________________________________________________________

Leden 2010

Pražáci a řepáci

28. ledna 2010 v 1:18 | já |  MALKIPEDIE
Obyvatelstvo České republiky se dělí na tři skupiny. Jednou skupinou jsou Pražáci, kterých je při odečtení všech Úkáček, Rusáků a Vietnamců zhruba jeden milion. Druhou skupinou obyvatel jsou tzv. "mimopražští", řečí Pražáků familiárně nazývaní řepáci, vidláci, vidle, burani, křupani a mnoho dalších zajímavých oslovení. Na oplátku jsou Pražáci mimopražskými obyvateli označováni standardními přátelskými názvy "zasraní Pražáci", "zkurvení Pražáci", případně "pražské kurvy".

Poťouchlé chování automatických praček

20. ledna 2010 v 1:47 | Malkiel |  Sebrané spisy roztroušeného sklerotika
Jedním z vynálezů, který významně ovlivnil život značného počtu obyvatel, je nepochybně automatická pračka. Tento fakt si uvědomuji zejména při vybavování si vzpomínek na dětství, kdy jsem se musel povinně zúčastňovat pravidelné měsíční akce zvané "velké prádlo" ve společné domovní prádelně. V té době byly pračky v domácnostech asi tak stejně vzácné, jako automobily. A těch několik málo praček, které mezi obyvateli byly, pochopitelně postrádalo jakoukoliv automatiku.

Být primátorem je fajn džob

15. ledna 2010 v 1:06 | Malkiel |  Historie
Praha je již od dob prvních přemyslovských knížat hlavním městem české země. Od nepaměti byla sídelním městem králů, císařů a prezidentů. Ba i císař celé habsburské monarchie Rudolf II si z ní udělal své sídelní město.
Nejvyšším představitelem Prahy v současné době je primátor. V minulosti měla tato funkce i jiné názvy, například purkmistr a v pozdějších dobách starosta. Název starosta však nynější politické garnituře příliš připomínal, že by z provozování této funkce mohly vyplývat dokonce nějaké starosti a tak byl název funkce změněn na nic neříkající "primátor". Za doby "vládnutí" primátora Němce byl název funkce dokonce dočasně změněn na "primadona".

Davle, Vltava a Vltavané

13. ledna 2010 v 1:56 | Malkiel |  MALKIPEDIE
Nejen větší územní celky, ale i obce a města si zaslouží mediální pozornost. Nedaleko od jižního cípu Prahy leží malebná a rázovitá obec Davle, jedno z rekreačních center středního Povltaví. Obec, nebo přesněji řečeno městys, leží přímo na soutoku dvou významných českých řek Vltavy a Sázavy. První zmínky o osídlení v této oblasti můžeme najít v historických análech již z přelomu prvního tisíciletí našeho letopočtu.

Záhadná Morava

8. ledna 2010 v 2:56 | Malkiel |  MALKIPEDIE
Volný seriál článků o zemích a národech bude tentokrát pojednávat o zemi zvané Morava. Země se rozkládá na východ od české kotliny, na severu sousedí s Vasrpolskem, na východě se Slovenskem a na jihu s Rakouskem. Morava však nemá přesně vytyčené hranice, což je pro tuto zemi charakteristické. Jedinými přesnými hranicemi jsou hranice, které se shodují se státními hranicemi České republiky, směrem do vnitrozemí je však hranice dosti nejasná.

Moje vnitřní hovado

6. ledna 2010 v 0:43 | Malkiel |  Sebrané spisy roztroušeného sklerotika
V tomto článku bych se chtěl pozastavit nad fenoménem, který jsem si nazval "Moje vnitřní hovado". Charakteristika tohoto fenoménu je složitá. Není vidět, není slyšet, není cítit, nedá se nahmatat. Jeho přítomnost lze vypozorovat pouze podle jeho činnosti. Vnitřní hovado není nějaká slintajicí příšera, kterou známe z filmu Vetřelec, jak se sápe z břišní dutiny Sigourney Weaver. O to je možná nebezpečnější, protože je neuchopitelné.

Plastelína plná tajemství

4. ledna 2010 v 4:28 | Malkiel |  MALKIPEDIE
Bez nadsázky je možné napsat, že u nás neexistuje člověk, který by se v dětství nesetkal s plastelínou, lidově zvanou "formela". Snad kromě dětí ze sociálně slabších rodin, které z důvodů hmotné nouze byly nuceny hrát si s jílem nebo se zadělaným těstem, než z něho maminka uválela knedlíky a naházela je do hrnce s vařící vodou. Z těch sociálně slabších na tom zřejmě byly nejlépe děti, které měly v příbuzenstvu nějakého sklenáře, protože ty si mohly hrát se sklenářským kytem, jehož modelovací vlastnosti se blížily klasické plastelíně. Nesměly si však s ním hrát doma, neboť kyt dosti smrděl fermeží a byl mastný, tudíž se těžko sundával z nábytku, o zdech ani nemluvě.

Země zvaná Armorica

2. ledna 2010 v 3:49 | Malkiel |  MALKIPEDIE
Pokud bychom se vydali na severozápad evropského kontinentu, dostaneme se do země zvané Armorica. Země je z jedné strany omývaná Atlantským oceánem a z druhé strany Lamanšským průlivem. Respektive polovinou Lamanšského průlivu, jak již bylo vysvětleno v článku Francie, Francouzi a francouzáky. Obyvatelstvo země je keltského původu, nebo přesněji galského původu, jak je v této oblasti toto etnikum nazýváno. I v okolním frankofonním prostředí si však zachovalo svůj svébytný jazyk, včetně osobitých národních tradic.