Praktické odkladiště Malkielových myšlenek
______________________________________________________________________________

Typický blog za hranicí dobrého vkusu

______________________________________________________________________________

Prosinec 2009

Navštivte republiku San Mrňáno

30. prosince 2009 v 4:47 | Malkiel |  MALKIPEDIE
Při našich toulkách Evropou se dnes zastavíme v miniaturním státečku zvaném San Mrňáno, který je opředen několika záhadami a mýty. S první záhadou se setkáváme již v jeho názvu, který v originále zní Serenissima Repubblica di San Mrgnano, v českém překladu Nejjasnější republika San Mrňáno.

Republika Morgošínia

27. prosince 2009 v 4:05 | Malkiel |  MALKIPEDIE
Za posledních dvacet let vzniklo ve světě i v Evropě několik nových států. Jedním z nejmladších státních útvarů v Evropě je republika Morgošínia. Země má zcela netypické územní i státní uspořádání. Je to takzvaná "enklávní republika". To znamená, že nemá vlastní souvislé území, ale skládá se z mnoha enkláv na území jiných států.

Vánoční muž neboli Weihnachtsmann

22. prosince 2009 v 0:17 | Malkiel |  MALKIPEDIE
Jak praví staré lidové rčení "jiný kraj, jiný mrav", tak i v různých zemích mají poněkud odlišné vánoční zvyky, zejména co se týká bytostí nosících dárky. Jednou z nejbizarnějších postav spojených s vánočními tradicemi je zřejmě německý Weihnachtsmann, v českém překladu Vánoční muž.

Pohled do historie dědy Mráze

20. prosince 2009 v 3:18 | Malkiel |  MALKIPEDIE
Při pohledu na sloupec teploměru, atakující číslici dvacet stupňů pod nulou, mě nenapadá jiné téma, než napsat o dědu Mrázovi. Jak známo, domovskou zemí dědy Mráze je Rusko, respektive sedmdesátiletý experiment zvaný Sovětský Svaz. I v Rusku, tak jako v mnoha zemích světa, se vždy slavilo narození Ježíše Krista. Jen se to slavilo trochu později, protože Rusové jsou ve všem takoví opožděnější. A tak zatímco celý křesťanský svět slaví zrození Krista v předvečer Božího hodu, tedy 24.prosince, milí Rusové to slaví až 7.ledna.

Skutečná pravda o Vánocích

18. prosince 2009 v 0:47 | Malkiel |  MALKIPEDIE
Blížící se Vánoce mnohé z nás nutí k zamyšlení nad skutečnou podstatou těchto svátků. Náboženští bludaři se nám totiž stále snaží namluvit, že jsou to svátky narození nějakého Ješui Ha Nocri kdesi v zastrčených končinách Blízkého východu. A že prý to jsou svátky klidu a míru. Tak jak to ovšem u mnoha mýtů bývá, skutečná pravda je někde jinde.

Češi a Čecháčci

15. prosince 2009 v 2:16 | Malkiel |  MALKIPEDIE
V tomto článku bych se chtěl zmínit o národě, který endemicky obývá oblast zhruba ohraničenou Šumavou, Krušnými horami, Krkonošemi, Orlickými horami, Beskydy, Karpaty, Pálavskými vrchy, řekou Dyjí a Novohradskými horami. Respektive o jednom ze dvou národů, obývajících tuto oblast.

Tajemní Mongolové

12. prosince 2009 v 3:52 | Malkiel |  MALKIPEDIE
Jedním z národů, který na nás dýchá exotikou, jsou vzdálení a trochu tajemní Mongolové. Mezi ty vzdálené a tajemné Mongoly ovšem nelze počítat těch několik tisíc Mongolů, kteří k nám byli importováni za účelem práce v našich fabrikách. Mongolsko je rozlehlá země, ležící ve vnitrozemí východní Asie.

Nizozemci nebo Holanďané?

11. prosince 2009 v 1:57 | Malkiel |  MALKIPEDIE
Tento článek pojednává o zemi zvané Nizozemsko a o jejích obyvatelích. Pokud bychom měli stručně hodnotit tuto zemi, stačí nám na to jedno slovo - ZMATEK. Zmatek v názvu země, zmatek v názvu obyvatel, zmatek ve všem. Oficiální název státu v úředním jazyce zní Koninkrijk der Nederlanden (Nizozemské království).

Francie, Francouzi a francouzáky

9. prosince 2009 v 2:44 | Malkiel |  MALKIPEDIE
Je mimo vší pochybnost, že jedním z národů, které významně ovlivnily evropské i světové dějiny, jsou Francouzi. Etnograficky byli Francouzi původně řazeni do skupiny románských národů. Etnogeneze francouzského národa ovšem nebyla dosud ukončena a v posledních letech nastává jeho přesun do hamito-semitské afroasijské národnostní skupiny s mongoloidními prvky. Původní Francouzi mají od ostatních národů mnoho přezdívek, z nichž nejslušnější je naše české "frantíci" a nejhorší anglické "žabožrouti".

Tragédie národa Kaluvajtů

5. prosince 2009 v 3:52 | Malkiel |  MALKIPEDIE
Při našich toulkách za evropskými národy se tentokrát zastavíme v zemi severních sousedů, kterou obývá národ Kaluvajtů (ve vlastním jazyce Kaluweit). Jejich vlast se rozkládá od Krušných hor (Erzgebirge) na jihu, až po Baltické moře (Ostsee) na severu. Etnograficky se Kaluvajti řadí mezi germánské národy a po celá staletí byla jejich země součástí Svaté říše římské národa Německého, posléze Německého císařství, Výmarské republiky a na závěr nacistické Třetí říše.